O wolnym rynku

wolnym-pospay-958.jpg

Wolny rynek jest jednym sprawdzonym systemem samoregulowania. Jest tak, w przeciwieństwie do systemów, jakie są regulowane centralnie.

Z pojęciem wolnego rynku związany jest brak administracyjnych ograniczeń popytu oraz podaży, a także związana jest z nim nieobecność powiązań hierarchicznych. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że państwo nie ingeruje w działalności gospodarcze swoich obywateli.

W przypadku omawianego zagadnienia plan centralny nie odgrywa żadnej roli koordynacyjnej wśród zamierzeń produkcyjnych oraz konsumpcyjnych. Wolny rynek oznacza zatem, że państwo nie może nakładać żadnych limitów ani ograniczeń. Interwencjonizm państwowy, w tym przypadku praktycznie nie istnieje. Na wolnym rynku wymiana dóbr jest dokonywana poprzez dobrowolnie zawierane transakcje pomiędzy osobami kupującymi, a także sprzedającymi.


Ciekawe artykuły: https://wle.pisz.pl/o-kartach


Ceny są zatem również ustalane dobrowolnie. O wszystkim decyduje niewidzialna ręka rynku znana z książek ekonomisty Adama Smitha. Zarówno w Polsce, jak i na całym świecie jest duża liczba zdecydowanych zwolenników, a także przeciwników wolnego rynku. Wielu ekonomistów wciąż wierzy w wolny rynek.

Dodaj komentarz